ANBI status

Stichting De Sleutelbloem is per 18 mei 2010 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat betekent dat de stichting aan wettelijke eisen voldoet en uw giften aftrekbaar zijn van de belasting. U kunt donateur worden of gewoon direct een gift overmaken: NL21 RABO 01560 52210 t.n.v. Stichting De Sleutelbloem te Noorden.

U kunt hier de brief van de Belastingdienst inzien.

Het bestand is 473 kb groot.