START OF CONTENT OF [archive.php]

Renovatie

De wind waait door de Sleutelbloem. Al het glas is van het dak afgehaald. Daarmee hebben we voldaan aan de eis hierin van de gemeente. Maar de herfst en de winter staan voor de deur. Hoe nu verder? Een grote vraag die ons steeds bezig houdt.

Er waait nog een wind door de Sleutelbloem. De wind van Gods Geest. Terwijl wij ons zorgen maken over de gebouwen van de Sleutelbloem, gaat Hij door met zijn werk. Er is veel gebeurd de afgelopen maanden, zichtbaar en onzichtbaar.
Na veel gesprekken en berekeningen zien we af van het plan voor volledige vernieuwing, dit ivm een te grote druk op onze werkwijze.
Het plan is gewijzigd en zal in 3 fasen worden uitgevoerd:
Fase 1 is de sloop van een groot gedeelte van de huidige bebouwing. 1200m² kas zal blijven staan en wordt gerenoveerd.
Fase 2 is de bouw van nieuwe werkplaatsen.
In fase 3 zal het hoofdgebouw gerenoveerd worden.
Gods zorg en leiding mogen we ervaren. De materialen die wij nodig hadden voor de renovatie, lagen al klaar voor ons (wij wisten het alleen nog niet)
Daarnaast is er op verschillende manieren gezocht naar de financiering van de verschillende fases:

  • Fase 1:  € 100000;  direct noodzakelijk, ruim de helft is hiervan binnen
  • Fase 2:  € 300000;  voorjaar willen we graag starten
  • Fase 3:  € 300000;  hiervan is een gedeelte voor het dak geregeld

Tips, vragen, bijdragen?

Schroomt u niet contact op te nemen als u nog vragen hebt. Als u tips heeft voor verdere fondsenwerving, een (renteloze) lening wilt verstrekken of een andersoortige bijdrage wilt leveren, dan horen we dat graag. We blijven u op de hoogte houden,

Klik hier om de Sleutelbloem renovatie te ondersteunen.