Kerstdonatie 2021

  Machtingskaart kerstdonatie 2021

  Ja, ik wil graag helpen om het onderstaande mogelijk te maken!
  Ik machtig daarom de Sleutelbloem om mijn gift van:

  € 
  te gebruiken voor één van de onderstaande doelen.
  Als ondergetekende het niet eens is met de afschrijving heeft hij of zij 30 kalenderdagen de tijd om opdracht te geven aan bank of giro-kantoor om de afschrijving ongedaan te maken.

  Uw naam
  Uw e-mail
  Uw adres
  Uw postcode + woonplaats
  Uw IBAN rekeningnummer